Facebook Twitter Pinterest email tisk

Střihy pro jemné vlasy - charakteristika jemných vlasů

Charakteristika jemných vlasů

O charakteru vlasů rozhoduje velikost a tvar vlasového folikulu, což je genetická vlastnost řízená hormony a spojená s věkem a rasovými znaky. Zda je vlas kudrnatý, vlnitý, nebo rovný, závisí na několika faktorech.

Skandinávci mají obvykle slabé, rovné, velmi jemné vlasy, Středoevropané nemají vlasy ani příliš jemné, ani příliš hrubé, lidé indického původu mají hrubé kadeře, zatímco obyvatelé Středního východu mají vlasy silné. Všeobecně platí, že čím dále na východ cestujeme, tím hrubší vlasy lidé mají. Číňané a Japonci mají vlasy velmi rovné, románské a severoafrické národy mají vlasy velmi kudrnaté a husté. O charakteru vlasů rozhoduje velikost a tvar vlasového folikulu, což je genetická vlastnost řízená hormony a spojená s věkem a rasovými znaky.

Zda je vlas kudrnatý, vlnitý, nebo rovný, závisí na jeho tvaru, když vyrůstá z folikulu, a na rozložení buněk produkujících keratin u kořínků. Při pohledu na průřez vlasu mají rovné vlasy tendenci být kulaté, vlnité vlasy oválné a kudrnaté vlasy mají ledvinovitý tvar. Rovné vlasy mají kořínky, které tvoří stejné množství keratinových buněk po celém folikulu. U kudrnatých vlasů je však produkce keratinových buněk nerovnoměrná, takže v každém okamžiku je na jedné straně oválného folikulu více buněk než na straně druhé. Produkce nadměrného množství buněk navíc kolísá mezi oběma stranami. To způsobuje, že vyvíjející se vlas roste nejdříve jedním směrem a pak druhým. Výsledkem je vlas kudrnatý. Charakter také ovlivňuje přirozená barva vlasů. Přírodní blondýni mají jemnější vlasy než bruneti, zatímco zrzaví lidé mají vlasy nejhustší.

Celkově se vlasy dají rozdělit do tří základních kategorií: jemné, středné jemné a hrubé a husté. Jemné vlasy mohou být slabé i silné, ale díky svému charakteru mají všechny jemné vlasy stejnou vlastnost, a to, že postrádají objem. Jak už název naznačuje, středně jemné vlasy nejsou ani příliš husté, ani příliš řídké a jsou silné a elastické. Husté a hrubé vlasy jsou bohaté a těžké a mají tendenci růst všemi směry. Často postrádají pružnost a bývají zkrepatělé. Na jedné hlavě mohou růst vlasy několika různých typů. Nejjemnější vlasy najdeme například na spáncích, nad čelem a na týlu, zatímco charakter vlasů na zbytku hlavy může být středně jemný, nebo dokonce i pevný.

Zdravý vlas je elastický, a pokud nepraskne, může se natáhnout o 20 až 30 procent. Lidský vlas je silnější než měděný drát stejné tloušťky. Vlasy na lidské hlavě by dokázaly unést tíhu rovnající se hmotnosti 99 lidí!

V případě jemných vlasů jde o dědičnou záležitost, a tudíž není možné doufat v trvalou změnu. Průměr vlasu je geneticky dán. Jemný vlas má asi o 25–30 % menší průměr, proto mu chybí objem, pevnost a elasticita. Průměr normálního vlasu je okolo 80 mikronů, zatímco průměr jemných vlasů je okolo 60 mikronů. Vlasy jsou pak nepoddajné, choulostivé, nedrží tvar a chybí jim objem. Jemné vlasy často také elektrizují a vypadají ochable a bez lesku. Většinou se i nadměrně mastí u kořínků, což způsobuje jejich ztěžknutí, a tudíž další plihnutí.

Jemné vlasy vzhledem ke svému průměru nemají dostatek síly k tomu, aby účes držel tvar. Mnohých chyb se dopouštíme i sami, když používáme nevhodné přípravky, které vlasy zatěžují. Jemné vlasy vyžadují péči a kvalitní přípravky, které je posílí, stabilizují jejich strukturu a chrání je před dalším poškozením.

Zdroj: Střihy pro jemné vlasy
Zveřejněno: 1.6.2017